در دیدار با کارکنان حوزه روابط عمومی مطرح شد؛

تاکید مدیرعامل آبفای گیلان بر تعامل و ارتباط با اهالی رسانه

مازیار علیپور یکی از کارکردهای مهم روابط عمومی را امید آفرینی در جامعه دانست و افزود: کارکنان این حوزه با فعالیت هایی که انجام می دهند تاثیرگذاری زیادی بر روی مردم خواهند داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان در دیدار با کارکنان دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت با اشاره به نقش مهم روابط عمومی در اطلاع رسانی به موقع و درست به مردم گفت: مخاطبان و ذینفعان شرکت آب و فاضلاب استان باید از خدمات و عملکرد این شرکت آگاه باشند.

مازیار علیپور یکی از کارکردهای مهم روابط عمومی را امید آفرینی در جامعه دانست و افزود: کارکنان این حوزه با فعالیت هایی که انجام می دهند تاثیرگذاری زیادی بر روی مردم خواهند داشت.

وی با تاکید بر انعکاس مناسب اخبار شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: تعامل و ارتباط با اهالی رسانه بسیار حائز اهمیت است و نباید نسبت به این حوزه غفلت و کم توجهی شود.

Share