در جلسه امروز شورای شهر رشت؛

با درخواست ۶ عضو شورا، استیضاح شهردار رشت از دستور کار خارج شد

با درخواست ۶ عضو شورا و همچنین رای اسماعیل حاجی پور استیضاح شهردار رشت از دستور کار خارج شده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با دستور کار بررسی لوایح و استیضاح شهردار رشت و با حضور تمام اعضای شورا برگزار شد.

اسماعیل حاجی پور در این جلسه به لایحه آبنمای بوستان ملت رشت اشاره کرد و گفت: این آب نما به حال خودش رها شده و تجهیزات آن در حال مستهلک شدن است و شهرداری تقاضا داده است که برای اجرای ادامه این پروژه۳۰ میلیارد ریال اعتبار به این کار اختصاص یابد که از ردیف بودجه سازمان سیما و منظر کسر می شود.

در ادامه جلسه بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت گفت: شهرداری در مورد این پروژه در حال پاس دادن از یک سازمان به سازمان دیگر است و اینها را بازی می دانم.

احمد رمضانپور نرگسی دیگر عضو شورای شهر رشت در مورد این لایحه گفت: بنده موافق هستم چون باید این پروژه کامل شود.

حامد عبدالهی نیز با اشاره به اینکه این پروژه هنوز در دست پیمانکار است، گفت: شهرداری این پروژه را تحویل نگرفته است و پیمانکار با ارائه شکایت کرده خواستار خسارت ۴ میلیارد تومانی شده است و حتی اگر این رقم را پرداخت شود نیز شهرداری نمی‎تواند پروژه را به دست بگیرد.

گفتنی است این لایحه در ادامه با توافق اعضا به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

در ادامه جلسه علوی عضو شورای شهر رشت در مورد لایحه تکمیل ساختمان اداری گلزار شهدا گفت: برای این پروژه ردیف بودجه وجود دارد اما تاکنون شهرداری این کار را انجام نداده است. شهردار پاسخ بدهد که چرا دوباره لایحه فرستاده است؟

در ادامه اعضای شورا با دو فوریت لایحه موافقت کردند.

استیضاح شهردار رشت از دستور کار خارج می‌شود؟

اسماعیل حاجی پور رییس شورای شهر رشت در ادامه جلسه گفت: رضا رسولی، محمدحسن عاقلمنش، احمد رمضانپور نرگسی، محمدحسن علیپور، فاطمه شیرزاد و حامد عبدالهی در خواست خارج شدن دستور استیضاح شهردار رشت را ارائه کرده اند.

در نهایت با درخواست ۶ عضو شورا و همچنین رای حاجی پور استیضاح شهردار رشت از دستور کار خارج شده است.

Share