کسب مقام اول تینا بلبل آبادی در مسابقات قهرمانی المپیک ویژه توانخواهان سندروم داون ایران

تینا بلبل آبادی متولد ۱۳۶۸ از توانخواهان سندروم دان گیلان که در مسابقات قهرمانی المپیک ویژه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گیلان در رشته ورزشی شنا شرکت و در گروه همگون خود موفق به کسب مقام اول شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تینا بلبل آبادی متولد ۱۳۶۸ از توانخواهان سندروم دان گیلان که در مسابقات قهرمانی المپیک ویژه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گیلان در رشته ورزشی شنا شرکت و در گروه همگون خود موفق به کسب مقام اول شده است.

Share