راه اندازی مرکز تحقیقات علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در راستای اخذ موافقت اصولی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان از وزارت بهداشت، اولین جلسه رسمی این مرکز، با حضور حمعی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان، در بیمارستان پورسینای رشت تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در اولین جلسه رسمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: شکل گیری مرکزی تحت عنوان علوم اعصاب، یکی از آرزوهای دیرینه دانشگاه بود. وی با اشاره به پایلوت شدن طرح تروما در گیلان، یکی از محورهای اصلی فعالیت تروما را فعالیت در خصوص علوم اعصاب عنوان کرد.۱

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با بیان این که پایه های علم آینده بر اساس چهار محور؛ اتم، نانو، مدیریت اطلاعات و نرون بنا شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرصت مناسبی ایجاد شده تا علوم پایه و علوم بالینی تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند. در مسیر حرکت علمی کشور مسایل شناختی بعنوان یکی از ممترین ویژگی های علوم اعصاب مورد توجه قرار گرفته است به طوری که این مهم یکی از ده محور فعالیت های نهاد ریاست جمهوری است.

وی افزود: علاقه دولت به سرمایه گذاری به مسایل شناختی نشات گرفته از مسایل امنیتی است. به نظر می رسد مباحث مدیریت ذهن، حافظه، خواب و رفتار و تغییرات در عملکرد افراد، جزو حوزه های مورد علاقه حکومت ها است. در این زمینه با توجه به امکانات و تجهیزاتی که در تهران وجود دارد و همکاری مسوولین مراکز علوم تحقیقاتی، امیدواریم بتوانیم از این امکانات و تجهیزات برای ارتقای عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استفاده کنیم .

وی با بیان این که در حال حاضر موافقت اصولی مرکز علوم اعصاب گرفته شده، گفت: در صورت موافقت قطعی، مراکز تحقیقاتی دانشگاه به ۴ مرکز تحقیقاتی افزایش می یابد. با توجه به چشم انداز دانشگاه و حمایت از شرکت های دانش بنیان، امروز بستر مناسبی در دانشگاه برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان وجود دارد. وی افزود: هر چند دانشگاه در شرایط مالی مناسبی قرار ندارد ولی مانند پدری دلسوز، سرمایه گذاری در این زمینه را برای تحقق چشم انداز دانشگاه و ارتقای سلامت جامعه، ضروری می داند.

یوسف زاده خاطرنشان کرد: تا زمان فراهم شدن شرایط مستقل، مرکز علوم اعصاب زیر مجموعه مرکز تحقیقات تروما خواهد بود. اما نباید فراموش کرد نگاه ما فراتر از قطعی شدن یک مرکز تحقیقات است. هدف ما کاربردی کردن پژوهش ها برای ارتقای سلامت در جامعه است. در این راستا هر عضو هیات علمی می تواند یک شرکت دانش بنیان داشته باشد.

پی نوشت: مرکز تحقیقات علوم اعصاب، نخستین مرکز تحقیقاتی است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان شکل گرفته است. به نظر می رسد همکاری و تعامل نزدیک اساتید علوم بالینی و علوم پایه نه تنها منجر به کاربردی شدن پژوهش ها شود بلکه با ارتقای سطح دانش، سلامت جامعه را نیز در بستر زمان ارتقا بخشد. امری که کمبود آن امروز در جامعه پزشکی مشهود است. گفتنی است: مرکز علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان چندی پیش موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت برای فعالیت شد، موافقتی که نتیجه تلاش های مستمر کارکنان این مرکز و حمایت های ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.

tel final1

Share