احمدی نژاد را در سازمان ملل مقدس و نورانی می دیدند|ثابت کنند احمدی نژاد با اجنه ارتباط داشت

روحانی نزدیک به احمدی نژاد مطرح کرد: صحبت از هاله نور چندین سال است ملعبه دست برخی سوء استفاده گران شده است اما در واقع هیچ وقت احمدی نژاد ادعا نکرد هاله نوری دیده است بلکه گفته است افرادی که در سازمان ملل با او دیدار داشتند او را مقدس و نورانی می‌دیدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بهمن شریف زاده از روحانیون نزدیک به احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با برخی از اظهارات که می‌گویند محمود احمدی نژاد با نیروهای ماوراء طبیعه ارتباط داشته است، عنوان کرد: برخی به این مسائل معتقد هستند و برخی نه. اما محمود احمدی نژاد هرگز هیچ ارتباطی با این موضوعات نداشته است.

او افزود: برخی از مسئولین که به راحتی اسامی آن‌ها قابل دسترس است ارتباط بسیار عمیقی با این موضوعات دارند و حتی فیلم آن‌ها موجود است اما کسی هیچ مدرکی ندارد که رئیس دولت بهار ارتباطی با این مسائل داشته باشد.

شریف زاده تاکید کرد: رحیم مشایی را دستگیر کردند و به او اتهامات و بهتان‌های زیادی زدند اگر او ارتباطی با این موضوعات دارد چرا هیچ مدرکی علیه مشایی وجود ندارد. اگر