قرار گرفتن ۱۰ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در جمع دانشمندان دو درصد برتر دنیا

فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس اعلام شد که ده عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در جمع یک هزار و ۱۵۴ دانشمند دو درصد برتر دنیا از ایران قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس اعلام شد که ده عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در جمع یک هزار و ۱۵۴ دانشمند دو درصد برتر دنیا از ایران قرار گرفتند.

بر اساس این فهرست؛ دکتر محمدعلی میرزازاده، دکتر محمدکاظم انوری فرد و دکتر محمدکاظم حسن زاده اقدم (اعضای هیات علمی گروه علوم مهندسی و کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان)، دکتر مهیار عربانی و دکتر غلامحسین حامدی (اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی)، دکتر فرهاد شیرینی و دکتر مجید آروند (اعضای هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه)، دکتر بهرام فلاحتکار (عضو هیات علمی گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی)، دکتر رضا انصاری خلخالی (عضو هیات علمی گروه طراحی جامدات دانشکده مهندسی مکانیک)، دکتر نوید قوی حسین زاده (عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی) در جمع دانشمندان دو درصد برتر دنیا از دانشگاه گیلان قرار دارند.

شایان ذکر است در مجموع ۱۵۹ هزار و ۶۸۳ پژوهشگر در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ حوزه تخصصی در این فهرست قرار گرفتند که ملاک ارزیابی و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای شش گانهTotal citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored papers، Total citation to single+first authored papers و Total citation to single+first+last authored papers بود.

Share