علت رفتن نصرتی فشار از بدنه و بیرون بود | تصمیمات از قبل گرفته شده به احمدی تبریک می‌گویم

فرهام زاهد عضو شورای شهر رشت در این جلسه گفت: همینجا پیشاپیش به آقای احمدی تبریک عرض می‌کنم زیرا از قبل تصمیمات گرفته شده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یکصد و شصت و ششمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با حضور اعضای شورا عصر روز چهارشنبه (۹ مهرماه) برگزار شد.

فرهام زاهد عضو شورای شهر رشت در این جلسه گفت: همینجا پیشاپیش به آقای احمدی تبریک عرض می‌کنم زیرا از قبل تصمیمات گرفته شده است.

وی گفت: در سال آخر شورا هستیم و از کارهایی که در شورا انجام دادیم، دفاع می‌کنم اما برای من حضور در شورای پنجم تلخ و سخت بود.

زاهد خطاب به رسانه‌ها گفت: امیدوارم واقعیت‌ها را عنوان کنند و منافع خودشان را تیتر نکنند.

این عضو شورا در مورد عزل و نصب‌ها صورت گرفته در شهرداری گفت: اگر بخواهید عادت را از بین ببرید مقاومت وجود دارد اما اگر منافع را بخواهید از بین ببرید هم مقاومت و هم مبارزه نیازمند است. باید عزل و نصب‌ها بر اساس تخصص و دانش باشد.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد با فساد در شهرداری، اظهار داشت: علت رفتن نصرتی فشارهای گوناگون از بدنه و بیرون بود.

زاهد افزود: این شهر برای کار کردن بسیار بکر است و در مدت کوتاهی می‌توانید عملیاتی‌ترین شهردار شوید. و همان طور انقدر حاشیه دارد که می‌تواند شما را به کم کار‌ترین شهردار حتی از حاج محمدی تبدیل کند.

محمد احمدی در پاسخ به سوال زاهد گفت: بنده به منتخبین مردم احترام می‎گذارم و انتخاب می‌شوم و انتصاب نخواهم شد.

Share