پیروزی معنادار خلیل بهروزی فر مقابل ناصر عاشوری+ نتایج آرا

پیروزی خلیل بهروزی فر نامزد مورد حمایت اصولگرایان با بیش از ۱۹ هزار رای مقابل ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده ادوار فومن و شفت شگفتی این دوره از انتخابات بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه فومن و شفت برگزار شد، آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه به ترتیب به شرح ذیل است:

آرای حوزه انتخابیه فومن و شفت؛

۱- خلیل بهروزی فر ۴۷۸۵۱

۲- ناصر عاشوری ۲۷۹۷۳

۳- عباس رجب پور ۲۰۸۳

۴- جواد زبردست ۱۸۲۹

۵- رسول پاکزاد ۴۸۶

۶- رسول جماعتی ۴۷۷

۷- محمدعلی محبعلی زاده ۲۴۶

پیروزی خلیل بهروزی فر نامزد مورد حمایت اصولگرایان با بیش از  ۱۹ هزار رای مقابل ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده ادوار فومن و شفت در رقابتی که خجت الاسلام افتخاری در آن غائب بود، شگفتی این دوره از انتخابات بوده است.

Share