روحانی: می‌ترسم روزی کلمه جمهوری جرم شود

روحانی در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور: می‌ترسم روزی کلمه جمهوری جرم شود.

روحانی در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور: مجری انتخابات و مجری قانون، وزارت کشور، استانداران و فرمانداران هستند اینها مجری قانون و مجری انتخابات هستند. حالا قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته است یک دستگاهی هم از کنار نظارت کند یعنی یک عده ای را گفتند شما اینجا این بالا بایستید، نگاه کنید ببینید اینها یک وقت خلاف نکنند همین. حالا اگر برعکس شد ناظر شد مجری، مجری شد لجستیک. لمه جمهوری در قانون اساسی ما هست اما می ترسم یک روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم شود. باید پاسدار اسلامیت و جمهوریت باشیم همه ما باید از اسلام، جمهوریت، ایران و قانون اساسی به خوبی دفاع کنیم.

Share