درخواست نمایندگان شمالی کشور از رئیس جمهور: واردات برنج را ممنوع کنید

نمایندگان شمالی کشور طی درخواست مشترکی از رئیس جمهور خواستند که واردات برنج را همزمان برداشت این محصول در فصل جاری ممنوع کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در این درخواست که به امضای نمایندگان شمالی رسیده است از رئیس جمهور درخواست شده است تا “جهت حمایت از سیاست تولیدات داخلی” و “حمایت از برنجکاران داخلی” واردات و فروش برنج خارجی همچون سالهای گذشته از ابتدای مرداد تا انتهای آبان به مدت چهار ماه ممنوع شود.

Share