حکم عاملین کشتار ۶ رأس گراز در گیلان صادر شد

پیرو گزارشات مردمی مبنی براقدام خودسرانه تعدادی کشاورز نسبت به تله گذاری به منظور مقابله با ورود این جانور به مزرعه کشاورزی خود و کشتار ۶ رأس گراز، موضوع توسط مامورین گارد حفاظت محیط زیست پیگیری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پیرو گزارشات مردمی مبنی براقدام خودسرانه تعدادی کشاورز نسبت به تله گذاری به منظور مقابله با ورود این جانور به مزرعه کشاورزی خود و کشتار ۶ رأس گراز، موضوع توسط مامورین گارد حفاظت محیط زیست پیگیری شد و پرونده مربوط به آن در دستگاه قضایی تشکیل و پس از بررسی در دادگاه کیفری مرکز استان، کشاورزان خاطی محکوم به دو سال حبس شدند.

رویکرد های قضایی از این دست به منظور حمایت و حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی منطقه می باشد.

روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان به کشاورزان توصیه می کند برای دور کردن حیوانات وحشی از مناطق و زمین‌های کشاورزی خود از اقدامات خودسرانه اجتناب نمایند. طبق راهکار پیش‌بینی شده در صورت تهاجم حیوانات وحشی به اراضی کشاورزی افراد جهت دفع آنان باید به ادارات محیط زیست مراجعه کنند تا توسط میرشکار نسبت به دفع حیوانات اقدام شود.

Share