نمایندگان شمالی به روحانی نامه نوشتند| اجرای طرح انتقال آب دریای خزر بر مبنای کدام نیاز است؟!

در طرح انتقال آب خزر، روال تصمیم گیری، اجرای برنامه ریزی، محاسبه و پیامدها به هیچ وجه شفاف نیست. این پرسش بسیاری از فعالان زیست محیطی و اجتماعی در تمام کشور است که چرا سازمان محیط زیست گزارش ارزیابی زیست محیطی این طرح را به طور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نمی دهد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمعی از نمایندگان شمال کشور خطاب به ریاست جمهوری ضمن مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر خواستار توقف اجرای این طرح شدند.

در متن این نامه آمده است:

رئیس محترم جمهور

با سلام و احترام این روزها که کشور بیش از هر چیز نیاز به تقویت روحیه امید به آینده و باور به کارآمدی و تدبیر مدیران ارشد دارد، بسی مایه شگفتی است که برخی افراد با طرح موضوع انتقال آب دریای خزر درصدد تکرار تجربه شکست خورده ای هستند که کشور را با انبوه مسائل و مشکلات جدید و پرهزینه مواجه خواهد ساخت.

جناب آقای رئیس جمهور

پرسش های زیادی در مورد طرح انتقال آب دریای خزر در اذهان محققان و افکار عمومی وجود دارد؛ این که:  این طرح مبتنی بر کدام طرح آمایش سرزمین، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و سنجش ظرفیت توان اکولوژیک می باشد؟ حضرت عالی بخوبی مستحضرید که رعایت جهت گیری های ملی آمایش سرزمین در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی است. در حالیکه طرح انتقال آب در تعارض با بندهای مختلف این سند فرادست است.

برای عواقب فاجعه بار این طرح چه پیش بینی هایی صورت گرفته است؟ عواقبی همچون: آسیب های جبران ناپذیر به اکوسیستم دریای خزر، تخریب و گسست اکولوژیک در جنگلهای هیرکانی، شور شدن و تخریب خاک های حساس فلات مرکزی، هزینه سنگین اقتصادی برای اجرای طرح، گسترش تنش های اجتماعی، تخریب سرمایه اجتماعی، گسترش شکاف دولت – ملت و …. بر اساس تحقیقات علمی انجام شده در کشورهای مختلف، طرح های انتقال آب نه تنها از لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه هستند، بلکه برای هر دو نقطه ارسال کننده و دریافت کننده آب دارای هزینه های سنگین اجتماعی و زیست محیطی می باشند. تمام تجارب بین المللی و داخلی گواهی می دهند که پروژه های انتقال آب بین حوضه ای، روش ناپایداری است که نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه اوضاع آب را وخیم تر نموده است. تحقیقات علمی بر این تأکید دارند که قبل از روی آوردن به استراتژی اجرای طرح انتقال آب (که مخاطرات بسیار بالایی دارد، باید ابتدا سایر راه حل های جایگزین ممکن را مد نظر قرار داد؛ از جمله راه حل های مربوط به مدیریت تقاضای آب؛ شامل: کاهش تقاضای آب، بازیافت آب، مرمت و لایروبی قنات ها و احیای شیوه های تأمین و مدیریت آب، مدیریت کاربری اراضی، توجه به موضوع آب در سیاست های رشد جمعیت بخصوص موضوع مهاجرپذیری، و توجه به موضوع آب در توسعه صنعتی.

در طرح انتقال آب خزر، روال تصمیم گیری، اجرای برنامه ریزی، محاسبه و پیامدها به هیچ وجه شفاف نیست. این پرسش بسیاری از فعالان زیست محیطی و اجتماعی در تمام کشور است که چرا سازمان محیط زیست گزارش ارزیابی زیست محیطی این طرح را به طور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نمی دهد؟ آیا مطالعه ای در مورد هزینه-فایده این طرح صورت گرفته است؟ عجیب این که علیرغم تاکید دولت بر انتشار جریان آزاد اطلاعات و احترام به حقوق شهروندی، تاکنون اطلاعات این طرح منتشر نشده است و روشن نیست تا چه حد این طرح انتقال آب، مبتنی بر سند آمایش توسعه هر دو استان و همسو با جهت گیری های ملی است. سؤال اصلی این است که این طرح بر مبنای کدام نیاز اجرا می شود؟ این نیازها چگونه محاسبه شده اند؟ با کدام شیوه و کدام چارچوب تعریف شده اند؟

ودر مجموع، نقدهای جدی بر طرح انتقال آب دریای خزر از سوی محققان و دانشمندان وارد است نظیر: نبود گزارش نیازسنجی واقعی، عدم توجه به گزینه های جایگزین انتقال آب، فقدان مشارکت مردمی، عدم شفافیت، و فقدان ارزیابی های مستقل علمی در ابعاد: زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، و حقوق بین الملل. به همین جهت در دی ماه سال ۱۳۹۶ بیش از ۵۰۰ محقق و دانشمند کشور از حوزه های مختلف علمی طی نامه ای به حضرتعالی مخالفت و نگرانی خود را از این طرح به صورت آشکار و علنی بیان نمودند.

 در پایان از حضرت عالی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور انتظار داریم تا از اجرای چنین طرح هایی که نتایج قاطع آن نابودی محیط زیست، فرسایش سرمایه اجتماعی، و هدر رفت سرمایه های اقتصامی است، جلوگیری نمایید.

Share