سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی علی درجانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، مسعود الماسی به عنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، مسعود الماسی  به عنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان منصوب شد.

پیش از این لیلا بذرکار عهده دار این سمت بود.

همچنین طی حکمی  لیلا بذرکار به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور اجرایی منصوب و مشغول به کارشد.

Share