خسارت اولیه ۳۰ میلیارد تومانی سیل به شهرستان رودسر

سرپرست فرمانداری رودسر گفت: بررسی اولیه حاکی از این است که سیل اخیر ۳۰ میلیارد تومان به شهرستان رودسر خسارت وارد کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست فرمانداری رودسر گفت: سیل اخیر ۳۰ میلیارد تومان به شهرستان رودسر خسارت وارد کرده است.

علی وارسته گفت: این میزان خسارات اولیه بوده و تا بررسی کارشناسان این رقم افزایش می یابد.

یه گفته سرپرست فرمانداری رودسر راه ارتباطی پنج روستای رودسر با بخش مرکزی شهرستان قطع بوده و مسدود است.

وی افزود: همچنیین راه ارتباطی ۱۳۰۰ خانوار در سیاهکلرود چابکسر که شامل سه روستا به جواهردشت وسیاهکلرود اتصال دارد قطع است.

سرپرست فرمانداری رودسر گفت: راه ارتباطی ۳۰ خانوار در قاسم ابادسفلی قطع و آب شرب و گاز آنها نیز قطع می‌باشد.

Share