وزارت کشور، عزل شهردار تالش را تائید کرد | شورا، سرپرست شهرداری را معرفی کند

شورا می تواند با طی تشریفات قانونی مقرر در ماده مذکور نسبت به استیضاح و برکناری شهردار اقدام و بلافاصله سرپرست شهرداری را جهت اداره امور شهرداری انتخاب نماید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با وجود مخالفت فرماندار تالش با نوحه استیضاح و عزل رامین باباپور از شهرداری تالش، به استناد نامه وزارت کشور، شهردار تالش رسما عزل شد.

در نامه ای که به امضای مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور رسیده، آمده است:

با توجه به مباحث مطروحه پیرامون نحوه استیضاح و برکناری شهردار شهر تالش به آگاهی می رساند: مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص استیضاح شهردار موضوع ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اسمی از سایر مصوبات شورای شهر بوده مقنن در این زمینه تصریحات خاص وضع نموده بطوریکه شورا می تواند با طی تشریفات قانونی مقرر در ماده مذکور نسبت به استیضاح و برکناری شهردار اقدام و بلافاصله سرپرست شهرداری را جهت اداره امور شهرداری انتخاب نماید. بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، مؤید قانونی بودن اقدامات شورای شهر تالش در موضوع استیضاح شهردار ذیربط بوده، مضافا اینکه ابهام مطروحه توسط هیات تطبیق مصوبات طی نامه شماره ۹۷-۷۲۱ شب مورخ ۹۷/ ۵ / ۲۴ شورای شهر پاسخ داده شده است. در نتیجه ضروری است با توجه به لازم الاجراء بودن مصوبه شورای شهر، در اسرع وقت سرپرست منتخب شورا ، فعالیت خود را رسما در شهرداری آغاز نموده و عهده دار اداره امور شهرداری گردد.

Share