ابراهیم اخوان رئیس شورای شهرستان رشت شد

ابراهیم اخوان، عضو شورای اسلامی شهر خشکبیجار برای یک سال آینده به ریاست شورای شهرستان رشت انتحاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه ای که در درساختمان شورای شهرستان و با حضور ۱۴ نماینده شوراهای شهر و بخش های تابعه برگزار شد، ابراهیم اخوان و حجت جذب دو کاندیدای ریاست شورای اسلامی شهر رشت هر یک ۷ رای را به خود اختصاص دادند.

پس از این اتفاق قرعه کشی را ملاک انتخاب نفر برنده اعلام شد که بر این اساس ابراهیم اخوان عضو شورای شهر خشکبیجار به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت معرفی شد.

همچنین مجتبی عزیزصفت از خمام بعنوان منشی اول، احمد رحمانی از لشت نشا بعنوان منشی دوم برگزیده شدند.

Share