تصاویر اجرای خیریه جهت حمایت از بیماران اتیسم در انزلی

اجرای خیریه جهت حمایت از بیماران اتیسم توسط موسسه ستارگان اتیسم غرب گیلان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر انزلی برگزار شد.

اجرای خیریه جهت حمایت از بیماران اتیسم توسط موسسه ستارگان اتیسم غرب گیلان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر انزلی برگزار شد.

 

Share