واکنش وزارت کشور به برخورد فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار

مدیر کل سیاسى وزارت کشور گفت: موضوع رفتار فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار را با استاندار اصفهان مطرح کردم تا جزئیات آن بررسی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بهرام سرمست مدیر کل سیاسى وزارت کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره برخورد نامناسب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار اظهار کرد: بنده این موضوع را با استاندار اصفهان مطرح کردم تا جزئیات این اتفاق را مورد بررسى قرار دهد و متناسب با آنچه رخ داده تصمیم گیرى شود.

وى افزود: این برخورد فرماندار با یک خبرنگار به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دانلود

Share