آخرین وضعیت آب و هوای گیلان طی روزهای جاری

به تدریج از عصر جمعه، نفوذ سامانه کم فشار سبب شکل گیری جریانات جنوبی و وزش باد گرم در بعضی نقاط شدید و در برخی نقاط خیلی شدید و افزایش محسوس دما به ویژه روز شنبه در منطقه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نقشه های هواشناسی نشان دهنده فعالیت سامانه پرفشار در منطقه است.

طبق این نقشه به تدریج از عصر جمعه، نفوذ سامانه کم فشار سبب شکل گیری جریانات جنوبی و وزش باد گرم در بعضی نقاط شدید و در برخی نقاط خیلی شدید و افزایش محسوس دما به ویژه روز شنبه در منطقه خواهد شد.

از شنبه بعد از ظهر با شمالی شدن جریانات سطح زمین افزایش ابر، وزش باد بعضی نقاط شدید و رگبار و رعد و برق مورد انتظار می باشد.

Share