طبیعت گیلان نیازمند مراقبت بیشتر است | ضرورت به همراه داشتن کیسه زباله

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان بر ضرورت استفاده از کیسه زباله در روز طبیعت تأکید کرد و گفت: مسافران و گردشگران از پرتاب زباله به خیابان خودداری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا قربانعلی محمدپور با اشاره به روز طبیعت و استفاده گردشگران و مردم از این روز اظهار کرد: از مردم و مسافران می‌خواهیم در روز طبیعت زباله کمتری تولید کنند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده کنندگان از طبیعت حتماً کیسه زباله با خود به همراه داشته باشند، افزود: مسافران حتما یک کیسه زباله به همراه داشته باشند و زباله‌ها را در داخل طبیعت رها نکنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان ادامه داد: پس از روشن کردن آتش از خاموش کردن آن اطمینان پیدا کنند و مراقب طبیعت گیلان باشند و از رهاسازی ماهی قرمز در رودخانه، آب‌بندان، آبگیر و تالاب‌ خودداری کنند.

وی با بیان اینکه طبیعت گیلان نیازمند مراقبت بیشتر است، گفت: مسافران و گردشگران گیلان با طبیعت مهربان‌تر باشند و آن را پاکیزه نگه‌دارند.

Share