نفوذ تدریجی سامانه کم فشار | شرایط برای ادامه بارش برف و باران مهیا است

از عصرچهارشنبه مجدا با نفوذ تدریجی سامانه پرفشار شرایط برای ابرناکی ،بارندگی ، وزش باد (شدید و خیلی شدید) مهیا بوده و با تقویت این سامانه سرد از اواخر وقت روز پنجشنبه منجر به بارش برف خواهد شد که تا ظهر شنبه در استان فعال می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا الگو های هواشناسی حاکی از نفوذ تدریجی سامانه کم فشار از عصرسه شنبه به منطقه است که رخ داد آن سبب افزایش دما و وزش باد جنوبی درمنطقه می شود.

در اطلاعیه هواشناسی گیلان آمده است: در روز چهارشنبه با تقویت این سامانه ضمن افزایش نسبی دما، وزش باد در بعضی نقاط شدید می باشد. از عصرچهارشنبه مجدا با نفوذ تدریجی سامانه پرفشار شرایط برای ابرناکی ،بارندگی ، وزش باد (شدید و خیلی شدید) مهیا بوده و با تقویت این سامانه سرد از اواخر وقت روز پنجشنبه منجر به بارش برف خواهد شد که تا ظهر شنبه در استان فعال می باشد.

شایان ذکر است دستگاههای مختلف اجرایی نظیر مدیریت بحران و بخشهای خصوصی با توجه به افزایش سرعت وزش باد (سه شنبه شب و چهارشنبه) و نیز بارش برف و وزش باد (پنجشنبه لغایت ظهر شنبه) تمهیدات لازم را به کار ببرند. ضمنا هر گونه تغییر در الگوهای هواشناسی، اطلاع رسانی خواهد شد.

Share