عضو شورای شهر رشت عزل و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان جایگزین او شد

سیدمحمدعلی ثابت قدم طی حکمی عضو جدید شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رشت را منصوب کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدمحمدعلی ثابت قدم عضو جدید شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رشت را منصوب کرد.

شهردار رشت طی حکمی دکتر نادر زالی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان را به عنوان عضو شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رشت منصوب کرد.

ثابت قدم طی حکم دیگری به فعالیت فرانک پیشگر عضو شورای شهر رشت و رئیس کمیسیون بهداشت شورا در این سازمان خاتمه داد.

 

Share