مسئولان دولتی طرح تاسیس بنیاد ملی «میرزا کوچک خان جنگلی» را پیگیری کنند

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سروش اکبرزاده در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات دولت سابق درباره تاسیس بنیاد ملی میرزا کوچک اظهار کرد: به عنوان یک NGO و نهاد غیردولتی امیدوارم هستیم که دبیرخانه دائمی نهضت جنگل با ردیف بودجه معین سالانه در وزارت ارشاد ایجاد شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دبیر اجرایی همایش « بازشناسی نقش کسما در جنبش جنگل» در حاشیه برگزاری این همایش در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا گفت: افتخار این را دارم که در کنار شگفت، الطافی، مهندس اسماعیل حاجی پور، دکتر صوفی و مهندس عبداللهی به عنوان دبیر این همایش که تداوم بخش سه همایش بازشناسی در سنوات گذشته از سال ۸۱ تاکنون بوده این همایش را به امید شناخت بیشتر ابعاد و زوایای ناشناخته و ناگفته نهضت میرزا کوچک خان برگزار کنیم.

سروش اکبرزاده در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات دولت سابق درباره تاسیس بنیاد ملی میرزا کوچک اظهار کرد: به عنوان یک NGO و نهاد غیردولتی امیدوارم هستیم که بنیاد ملی میرزا و دبیرخانه دائمی نهضت جنگل با ردیف بودجه معین سالانه در وزارت ارشاد ایجاد شود.

وی افزود: مطمئنا چنین کاری در شناساندن این حادثه بزرگ تاریخی که یکی از عوامل هویت بخش گیلان و گیلانی است نقش بسزایی خواهد داشت و برای نسل جوان و آیندگان ابعاد و زوایای تاریک درباره شخصیت های نهضت جنگل، نسبت نهضت جنگل با انقلاب مشروطه و در قبال زیادی خواهی دول روس و انگلیس روشن و روشن تر می‌شود.

دبیر اجرایی همایش « بازشناسی نقش کسما در جنبش جنگل» با بیان اینکه تا آنجایی که اطلاع دارم طرح تاسیس بنیاد میرزا کوچک در گذشته به رئیس جمهور وقت پیشنهاد و سرانجام پذیرفته شده است یادآور شد: هنوز دارای ردیف اعتباری نبوده و می طلبد که مسئولان دولتی این موضوع را پیگیری کنند.

اکبرزاده یادآور شد: خوشبختانه طی چندسال اخیر استاندار گیلان با عنایت ویژه ای به این امر زمینه های برگزاری همایش بازشناسی به ما کم کرده اند.

Share