عضو شورایی که در گیلان مامور سرشماری آمار شد+عکس

رضا راد عضو شورای شهر شفت این روزها به عنوان مامور سرشماری در حال همکاری با ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان شفت است.

رضا راد عضو شورای شهر شفت این روزها به عنوان مامور سرشماری در حال همکاری با ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان شفت است.

photo_2016-11-11_21-12-21

Share