پورسینا در لیست بیمارستان‌های درجه یک کشور قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در دومین دوره ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی ملی،مرکز دانشگاهی پورسینا موفق به اخذ درجه یک بیمارستانی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا ،در دومین دوره ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی ملی،مرکز دانشگاهی پورسینا موفق به اخذ درجه یک بیمارستانی شد۶۱۴۸۷.

در این ارزیابی اورژانس بیمارستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و درجه بیمارستان با بررسی درصد رعایت استاندارد در کل بیمارستان و درصد رعایت استاندارد اورژانس و ملاک قرار دادن درصد کمتر از بین این دو تعیین شده است.

همچنین بخش‌های آی سی یو اعصاب و آی سیو جنرال به صورت مجزا ارزیابی شدند که در لیست آی سی یوهای درجه یک قرار گرفتند.

در دومین دوره از ارزیابی اعتباربخشی ملی نمرات ۶۱ الی ۸۰ در ردیف بیمارستان‌های درجه یک تعریف شده است که بیمارستان پورسینا یکی از بالاترین نمرات این گروه را به خود اختصاص داد.

 

tel final1

Share