تصاویری از شهاب حسینی, ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن

تصاویری از شهاب حسینی, ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی با فیلم «فروشنده» در جشنواره کن ۲۰۱۶ حضور دارند.

تصاویری از شهاب حسینی, ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی با فیلم «فروشنده» در جشنواره کن ۲۰۱۶ حضور دارند.


tel final1

Share