از «اسم بهداشتی اصلاح‌طلبی» و «کجاست آن رگ غیرت ملی» تا «آقای هاشمی شر مرسان!»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-05-17_20-17-57 photo_2016-05-17_20-18-04 photo_2016-05-17_20-18-08 photo_2016-05-17_20-18-11 photo_2016-05-17_20-18-16 photo_2016-05-17_20-18-21 photo_2016-05-17_20-18-27
tel final1

Share