کاندیدایی که در انتخابات شورایاری محله رای نیاورد،در لیست ائتلاف اصولگرایان قرار داشت!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،یکی از اعضای فهرست نهایی ائتلاف موسوم به «ائتلاف اصولگرایان» در تهران چندی پیش در انتخابات شورایاری یکی از محلات پایتخت رای نیاورده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از صراط ،یکی از اعضای فهرست نهایی ائتلاف موسوم به «ائتلاف اصولگرایان» در تهران چندی پیش در انتخابات شورایاری یکی از محلات پایتخت رای نیاورده بود.

JamNewsImage22515700این عضو لیست حداد عادل که از اعضای ناشناخته فهرست مذکور به شمار می رفت و مانند دیگر همتایان ناشناس خود، مانور زیادی روی «جوان» بودن او شده بود، اسفند ماه سال گذشته در انتخابات شورایاری های تهران شرکت کرده ولی نتوانسته بود حتی اعتماد ساکنان یک محله را جلب کند.

گفتنی است فهرست ائتلاف اصولگرایان با محوریت حداد عادل منتقدان فراوانی داشت که معتقد بودند این لیست بدون در نظر گرفتن وزن گروه های سیاسی بسته شده است.

در این میان، تهیه کنندگان فهرست مذکور حتی از اعضای ناشناخته آن نیز حمایت کردند اما رای نیاوردن یکی از اعضای این لیست در یک محله تهران، نشان می دهد اگر نه اعمال نفوذ، دست کم دقت کافی برای تهیه آن به کار گرفته نشده است. معلوم نیست تصمیم گیران ائتلاف موسوم به اصولگرایان از فردی که در یک محله، اعتماد مردم را جلب نکرده چگونه توقع داشتند رای فهرست نهایی خود در سطح پایتخت را بالا ببرد!

tel final1

Share