چهار انتصاب جدید در شهرداری رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،با حکم شهردار رشت انتصابات جدید در شهرداری رشت انجام گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،با حکم دکتر ثابت قدم شهردار رشت , فرامرز جمشید پور با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری رشت ، میر حق جو به عنوان مشاور شهردار در امور فنی و عمرانی ، آقای علیرضا حسنی به عنوان مشاور و سخنگوی شهردار و سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری رشت و سرکار خانم فاطمه مهاجر به عنوان سرپرست حوزه دفتر شهردار منصوب شدند .

در این احکام آمده است :

 rasht-shahrdجناب آقای مهندس فرامرز جمشید پور

با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی های جنابعالی با حفظ سمت به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری رشت ” منصوب می گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بستر های لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در الویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

جناب آقای مهندس میر حق جو

عنایت به تخصص و توانایی های جنابعالی ضمن تشکر از زحمات تان در حوزه معاونت فنی و عمرانی به موجب این ابلاغ به عنوان ” مشاور شهردار در امور فنی و عمرانی ” منصوب  می گردید. امید است با توکل به ایزد منان و با خلاقیت، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

جناب آقای علیرضا حسنی

با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی و همچنین تجارب ارزشمند تان به موجب این ابلاغ به عنوان  “مشاور و سخنگوی شهردار و سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری رشت” منصوب می شوید. امید است با تجارب علمی و اجرایی جنابعالی با نوآوری در فعالیت ها و برنامه ها جهت کارآمد سازی و پاسخگویی به شهروندان شریف و فرهیخته شهر رشت زمینه مناسب را فراهم آورده و با برنامه ریزی دقیق و ایجاد ساز و کار مناسب در امور جاریه با فکر و اندیشه ، پویایی ، تعامل و هماهنگی اثر بخش را در راستای سیاست های شهرداری تحقق بخشیده و در پناه خدواند تبارک و تعالی موفق و موید باشید .

سرکار خانم فاطمه مهاجر

و با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی و همچنین تجارب ارزشمند تان به موجب این ابلاغ به عنوان  ” سرپرست حوزه دفتر شهردار ” منصوب می شوید. امید است با تجارب علمی و اجرایی جنابعالی با نوآوری در فعالیت ها و برنامه ها جهت کارآمد سازی و پاسخگویی به شهروندان شریف و فرهیخته شهر رشت زمینه مناسب را فراهم آورده و با برنامه ریزی دقیق و ایجاد ساز و کار مناسب در امور جاریه با فکر و اندیشه ، پویایی ، تعامل و هماهنگی اثر بخش را در راستای سیاست های شهرداری تحقق بخشیده و در پناه خدواند تبارک و تعالی موفق و موید باشید .

tel final1

Share