فوتو نیوز: از «واکنش شورای نگهبان به خبر رد صلاحیت هاشمی» تا «منجمد شدن ونیز»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-31_18-51-05
photo_2015-12-31_18-51-805
photo_2015-12-31_20-48-00
photo_2015-12-31_20-48-04
photo_2015-12-31_20-48-07
photo_2015-12-31_20-48-14
photo_2015-12-31_20-48-27
photo_2015-12-31_20-48-32
photo_2015-12-31_20-48-35
photo_2015-12-31_20-48-40
photo_2015-12-31_20-48-49

tel final1

Share