فوتو نیوز : از «نقش طمع جنسی در رابطه با آمریکا» تا «ثبت نام استاندار و وزیر سابق»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-26_22-11-03
photo_2015-12-26_22-11-11
photo_2015-12-26_22-11-19
photo_2015-12-26_22-11-35
photo_2015-12-26_22-18-49 photo_2015-12-26_22-19-07
photo_2015-12-26_22-19-32
photo_2015-12-26_22-19-59
photo_2015-12-26_22-20-25

Share