تصویری از مهدی هاشمی در بیمارستان

مهدی هاشمی رفسنجانی که دوران محکومیت خود در اوین را سپری می کند برای عمل جراحی به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. تصویری از او در بیمارستان منتشر شده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی که دوران محکومیت خود در اوین را سپری می کند برای عمل جراحی به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. تصویری از او در بیمارستان منتشر شده است.

۲۵۴۵۳۹_۲۷۹

tel final1

Share