از «اعلام آمادگی پرواز همای برای کمک به حیات وحش» تا «ایرانیان مدیون رشت هستند»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-01-02_20-12-52
photo_2016-01-03_19-26-29
photo_2016-01-03_19-26-44
photo_2016-01-03_19-26-49
photo_2016-01-04_09-05-51
photo_2016-01-04_09-05-56
photo_2016-01-04_09-47-44
photo_2016-01-04_09-47-58
photo_2016-01-04_09-48-04
photo_2016-01-04_09-48-13
tel final1

Share