از ضعف مشهود سیستم اطلاع رسانی شهرداری رشت تا ضرورت حفظ آرامش و اقناع بازاریان/جایی که قانون حکمفرماست زورگویی معنا ندارد!

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ضمن توجه و رفع دغدغه بازاریان رشت آنچه که باید بدان توجه کنیم منافع عموم شهروندان است و نه تنها قشری خاص ! و هرگونه تحصن , تجمع و خدای نکرده توزیع شبنامه و سخنان تحریک آمیز نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه به امنیتی کردن فضا نیز می انجامد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  * یادداشت سردبیر > انسان ها ممکن است نسبت به تغییرات بزرگ در محیط پیرامونی خود در ابتدا واکنش منفی نشان دهند. خصوصا اگر نسبت به دلایل این تغییرات کاملا توجیه نباشند و آن را خطری در راستای منافع خود ارزیابی کنند.
photo_2015-10-24_14-56-26از چندی پیش که شهرداری رشت تصمیم به اجرای سه پروژه خط ویژه اتوبوس , پیاده راه و طرح محدودیت ترافیکی گرفت و شاهد برخی اعتراضات از سوی بازاریان بودیم.
همه ی ما برای اصناف و بازاریان به عنوان قشری که در چند دهه اخیر نقش بارزی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی داشته اند و در قبل از انقلاب نیز مرکز فعالیت انقلابی بوده اند احترام قائل هستیم و کسی منکر این نقش نیست.بر طبق قانون اساسی اعتراض آرام حق هر شهروندی است و بازاریان نیز به عنوان قشری که چه بخواهیم و چه نخواهیم رزق و روزی آنها ممکن است با اجرای پروژه های شهرداری تحت تاثیر قرار گیرد حق اعتراض دارند.خصوصا اگر نسبت به اجرای سه پروژه که به نوعی مکمل یکدیگر هستند قانع نشده باشند اما مطمئنا اینکه عده ای بلافاصله بعد از هر تصمیم شهرداری به جای پیگری امور از مجاری قانونی دست به تحصن و تجمع بزنند و اعتراضات خود را از راه های غیر قانونی پیگیری کنند نمی تواند اقدام شایسته و قابل قبولی باشد.

ضعف مشهود اطلاع رسانی شهرداری رشت

طی چند ماه اخیر اگرچه تیم مدیریت شهری رشت در فواصل زمان های مختلف نسبت به اجرای پروژه های فوق الذکر نکاتی بیان کرده اند اما از حق نباید گذشت که اطلاع رسانی شهرداری رشت در خصوص اجرای این پروژه ها بسیار ضعیف بوده است بطوریکه هنوز رسانه ها ,شهروندان و یا حتی اصناف و بازاریان که بطور مستقیم درگیر این تغییرات هستند ,اطلاعی از چند و چون کار ندارند و خرده اطلاعات موجود همان چیزی است که به صورت قطره چکانی از زبان شهردار رشت یا برخی اعضای شورای شهر بیان شده و اساسا هنوز مردم بطور کامل نمی دانند که شهرداری رشت چه در سر دارد ! طبیعی است در چنین حالتی که هیچ کسی هیچ چیز نمی داند نه می توانیم بطور قاطع از عملکرد شهرداری رشت دفاع کنیم و نه می توانیم اجرای این پروژه ها را خلاف منافع عمومی ارزیابی نماییم.

تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی حلقه گمشده پروژه های عمرانی

موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل شد , ضرورت ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های عمرانی است. در بیشتر جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه ,پیوست فرهنگی و اجتماعی برای هر پروژه عمرانی در نظر گرفته شده و از حدود ۸ سال پیش شهرداری تهران نیز در همین راستا گام برداشت. با توجه به اینکه سه طرح بزرگ شهرداری رشت قطعا تاثیرات بزرگی در زندگی شهروندان دارد و اعتراضات چند روز اخیر هم نشانگر همین تاثیرات است ,امیدواریم شهرداری رشت حداقل نسبت به تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی این پروژه ها اقدام کرده باشد.

ضرورت حفظ آرامش و اقناع بازاریان

طبیعی است شهرداری رشت نمی تواند خودسرانه و بدون کسب مجوز نسبت به انجام پروژه هایی چون ایجاد پیاده راه و طرح ترافیک اقدام نماید.خوشبختانه تاکنون اینگونه نبوده و ایجاد خط ویژه اتوبوس با مصوبه شورا و طرح محدودیت ترافیکی نیز مصوبه شورای ترافیک استان را داراست. بنابراین در چنین فضایی اینکه یکی از نمایندگان رشت در جمع بازاریان معترض بنشیند و عده ای را متهم به زورگویی و شهرداری را تهدید کند, نمی تواند راهگشا باشد.در کشوری که قانون در آن حکمفرماست فصل الخطاب همه ی ما باید قانون باشد و شهرداری رشت نیز تاکنون اقدامی خلاف قانون انجام نداده است و تنها اشکال وارده به شهرداری عدم اطلاع رسانی کافی در اجرای این پروژه ها است.بنابراین ضمن توجه و رفع دغدغه بازاریان رشت آنچه که باید بدان توجه کنیم منافع عموم شهروندان است و نه تنها قشری خاص ! به یاد داشته باشیم هرگونه تحصن , تجمع و خدای نکرده توزیع شبنامه و سخنان تحریک آمیز نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه به امنیتی کردن فضا نیز می انجامد.

در پایان همانگونه که «ثابت قدم »شهردار رشت در جلسه با بازاریان هدف ایجاد «پیاده راه» را رونق اقتصادی بیشتر بازار دانسته, بنابراین تیم مدیریت شهری رشت باید با تشریح آنچه که در ذهن دارد نسبت به اقناع بازاریان اقدام کند.

* سینا هوشمند گورابی
tel final1

Share