رودخانه های املش کاملا از آب خشک هستند و می توان در آنها قدم زد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندار املش گفت: باتوجه به اینکه آبی در رودخانه های املش وجود ندارد کف رودخانه ها خشک شده و می توان در آن قدم زد. afarمهدی جعفری گفت: شالیزارهای املش به صورت سنتی آبخور هستند و با توجه به اینکه ما در انتهای مسیر انتقال آب قرار داریم در نوبتهای […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندار املش گفت: باتوجه به اینکه آبی در رودخانه های املش وجود ندارد کف رودخانه ها خشک شده و می توان در آن قدم زد.

jafariieafarمهدی جعفری گفت: شالیزارهای املش به صورت سنتی آبخور هستند و با توجه به اینکه ما در انتهای مسیر انتقال آب قرار داریم در نوبتهای آبی آنطور که باید و شاید آب دریافت نکردیم.

وی با اشاره به کاهش منابع آبی زیرزمینی افزود: سه چاه آب این شهرستان که مصرف کشاورزی داشته است کاملا خشک شده اند و همچنین رودخانه های این شهرستان کاملا از آب خشک هستند و می توان در این رودخانه ها قدم زد.

جعفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه فقره چاه عمیق برای کشاورزی حفر کردیم اما اکنون نیاز است برق را به سر چاه برسانیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد از مزارع برنج املش در حال خوشه دهی هستند.

/ایسنا

Share