تصویری از کنسرت مشترک ظریف و جان کری !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه قانون کاریکاتوری را با مضمون کنسرت در حاشیه توافق هسته ای ایران و ۱+۵ منتشر نموده است که تصاویر آن را در ادامه مشاهده می نمایید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه قانون کاریکاتوری را با مضمون کنسرت در حاشیه توافق هسته ای ایران و ۱+۵ منتشر نموده است که تصاویر آن را در ادامه مشاهده می نمایید.

۱۵-۷-۱۵-۲۳۳۱۷۶۶

Share