تدبیری که رهبر معظم انقلاب برای خنثی کردن یک توطئه خطرناک اتخاذ کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این روزها فضای سیاسی در ایران به ویژه در مورد مذاکرات هسته ای رو به آرامش نهاده است و دو گروه که به دلیل تاثیر پذیری از جریانات خاص نفوذی یکی از آنان دیگری را به خائن بودن معرفی می کرد و دیگری اولی را به کاسب تحریم بودن، متهم می کرد با تدبیری که رهبر انقلاب به خرج دا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این روزها فضای سیاسی در ایران به ویژه در مورد مذاکرات هسته ای رو به آرامش نهاده است و دو گروه که به دلیل تاثیر پذیری از جریانات خاص نفوذی یکی از آنان دیگری را به خائن بودن معرفی می کرد و دیگری اولی را به کاسب تحریم بودن، متهم می کرد با تدبیری که رهبر انقلاب به خرج داد و همچنین با حضور پرشکوهی که ملت ایران در مراسم تشییع جنازه شهدای غواص و خط شکن از خود نشان داد، به آرامش حول رعایت منفعت ملی ایرانیان بازگشتند.

????? ??????? ???? «تابناک» نوشت:جریانی نفوذی در کشور در ماه های گذشته به راه افتاده بود که این جریان طی سه ماه فضای داخلی کشور درباره موضوع هسته ای را بسیار تند و شکننده کرده به گونه ای که حتی دو قطب سازی ساختگی را به جریان تشییع جنازه شهدای غواص هم کشاند.

حال اقدامات امنیتی صورت گرفته برای ردیابی این جریان نفوذی پرده از یک جریان سیاسی برداشته است که با نفوذ در بین طرفداران دولت و مخالفان آن سعی در دوقطبی کردن فضای سیاسی کشور داشتند.آنها با نفوذ در میان مخالفین تلاش کردند که شعارهای آرام انها را به تندروی بکشانند وتیم مذاکره کننده را خائن معرفی کنند؛ عده دیگری نیز با نفوذ به میان طرفداران دولت تلاش می کردند که منتقدین را طرفدار اسراییل قلمداد کنند.

خوشبختانه این توطئه به سرعت توسط رهبر انقلاب در جلسه با مسولین کشور خنثی شد؛ ایشان از یکطرف ازتیم مذاکره به عنوان افراد امین وشجاع یاد واز طرف دیگر خطوط قرمز را در مذاکرات مشخص کردند وفرمودند که همه مسئولان کشور طرفدا ر یک توافق خوب هستند و تصریح کردند ما برخی از محدودیتها را قبول داریم واز از سوی دیگر فرمودند که تحریمها باید کامل وسریع برداشته شود. این خط یعنی،خط هدایت رهبری که راه را بر تفسیر جریانات نفوذی در مورد بین گروه های سیاسی ایران می بست.

و این خط یعنی اعتماد به مذاکره کننده خودی و ترسیم خطوط راهنمای قطعی و بلاتردید برای آنان در مذاکرات، خط روشنی بود برای کسانی که صاحبان قلم و صاحب تریبون انند. برای کسانی که صدایشان شنیده می شود. برای آنان تا به آنان گوشزد کند که از جریان های نفوذی که قصد اختلاف افکنی دارند متاثر نشوند و بدانند که برای حفاظت از منافع ملی، یک قطب بیشتر وجود ندارد. حمایت و اطمینا به خودی و ایستادن برای عزت و شرف و استقلال این مملکت با تعیین خطوط قرمز و خطوط کلی. حال باید از صاحبان قلم و تریبون خواست که از این بیانات و خط روشن، عبر بگیرند اگر اهل روشن رایی و درست کرداری هستند و بدانند خط اختلاف و تفرقه و دو قطبی سازی کار نفوذی هاست.

Share