تصاویر دیدار هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس اعیان انگلیس

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «عباسعلی منصوری آرانی» رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس و سایر اعضای هیات پارلمانی ایران عصر روز چهارشنبه با خانم « بارونس دسوزا» رییس مجلس اعیان انگلیس دیدار کردند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «عباسعلی منصوری آرانی» رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس و سایر اعضای هیات پارلمانی ایران عصر روز چهارشنبه با خانم « بارونس دسوزا» رییس مجلس اعیان انگلیس دیدار کردند.
۲۸۴۶۸۲۶-۴۲۵۳۲۲۱ ۲۸۴۶۸۲۶-۴۲۵۳۲۲۲ ۲۸۴۶۸۲۶-۴۲۵۳۲۲۳ ۲۸۴۶۸۲۶-۴۲۵۳۲۲۷ ۲۸۴۶۸۲۶-۴۲۵۳۲۲۸ ۲۸۴۶۸۲۶-۴۲۵۳۲۳۰

Share