بازدید وزیر بهداشت از زندان قزل حصار و نشستن پای در و دل های زندانیان +تصاویر

به گزارش پایگاهاطلاع رسانی دیارمیرزا ،ظهرروز گذشته وزیر بهداشت همراه با رییس سازمان زندان های کل کشور از زندان قزل حصار کرج بازدید کردند.  

به گزارش پایگاهاطلاع رسانی دیارمیرزا ،ظهرروز گذشته وزیر بهداشت همراه با رییس سازمان زندان های کل کشور از زندان قزل حصار کرج بازدید کردند.

 

Share