انتخابات شورای اسلامی کار در شهرداری رشت و مناطق پنج گانه برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر امور اداری با اشاره به اینکه شورای اسلامی کار در شهرداری رشت و مناطق دارای ۸ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل و یک عضو انتصابی می باشد که عضو انتصابی توسط شهردار تعیین می شود و دارای حق رای است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا انتخابات شورای اسلامی کار در شهرداری رشت و مناطق پنج گانه برگزار شد.
danesh11علیرضا دانش مدیر امور اداری شهرداری رشت با بیان این خبر گفت:شهرداری از نیروهای توانمندی برخوردار است و به همین منظور جهت بهره مندی از استعدادها و همکاری کارکنان در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور ، درخواست شهرداری به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ارسال شده است.
وی افزود : مرحله اول از انتخابات مذکور جهت تعیین نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت کاندیداها در آذرماه برگزار که با استقبال گسترده کارکنان مواجه شد و پس از اعلام آگهی رسمی ۴۸ نفر جهت عضویت در شورای اسلامی کار در شهرداری رشت و مناطق کاندید شدند که پس از بررسی صلاحیت داوطلبان عملاً با آگهی رسمی تاریخ انتخابات اسفندماه سال جاری تعیین شد.
دانش با بیان این مطلب که ۱۲۰۷ نفر از کارکنان شاغل در شهرداری رشت و مناطق واجد رای دادن بودند که ۸۴۷ نفر در انتخابات شرکت نمودند. مدیر امور اداری گفت : ۶ نفر از داوطلبان توانستند یک دوم آراء را کسب و به عنوان عضو انتخاب شوند و دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل در انتخابات نوبت دوم که در نیمه دوم فروردین ماه سال ۹۴ برگزار می شود انتخاب خواهند شد.
مدیر امور اداری با اشاره به اینکه شورای اسلامی کار در شهرداری رشت و مناطق دارای ۸ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل و یک عضو انتصابی می باشد که عضو انتصابی توسط شهردار تعیین می شود و دارای حق رای است.
وی افزود : پیش بینی می گردد فعالیت شورای اسلامی کار شهرداری رشت و مناطق تابع پس از انتخابات نوبت دوم عملاً از اردیبهشت ماه سال ۹۴ آغاز و به مدت دو سال فعالیت نماید.همچنین نخستین جلسه شورا یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل و از میان خود یک رییس و یک نائب رییس و یک منشی با اکثریت آراء انتخاب می نمایند.
دانش تصریح نمود : شورای اسلامی کار دارای سه کمیته اصلی شامل کمیته انضباط کار ، کمیته طبقه بندی مشاغل ، کمیته بهداشت و ایمنی می باشد و کمیته های فرعی نیز در صورت لزوم با تصویب شورای اسلامی کار می تواند تشکیل گردد.
گفتنی است قانون شورای اسلامی کار در دی ماه سال ۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در بهمن ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است.

Share