چهار سوداگر مرگ صبح امروز در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، چهار سوداگر مرگ صبح امروز در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شدند.لازم به ذکر است احکام اجرا شده به تایید مقامات ذیصلاح قانونی رسیده و درخواست عفو نامبردگان طی دو مرحله در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مردود اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، چهار سوداگر مرگ صبح امروز در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شدند.
edamدر پی صدور حکم اعدام متهمین ذیل و با تایید دیوان عالی کشور و ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به هماهنگی های صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد صبح روز شنبه مورخ احکام صادره مجرمین با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به مرحله اجرا در آمد و اجساد نها پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل گردید.

ردیف
نام و نام خانودادگی
نام پدر
سن
اهل / تبعه
موارد اتهامی
۱
آقای (ع.م)
یکه
۴۲ سال
تهران_ ایران
دارای سوابق متعدد کیفری  و حمل پنج کیلو و هفتصدو پنجاه گرم شیشه
۲
آقای (ی.ق)
اسماعیل
۴۱ سال
گیلان _ایران
دارای سوابق متعدد کیفری  و خرید پنج کیلو و هفتصدو پنجاه گرم شیشه
۳
آقای (ح.ت)
غلامرضا
۳۷ سال
گیلان ایران
مشارکت در خرید ۳کیلو و سیصد گرم شیشه
۴
آقای(س.ق)
عباس
۲۹ سال
کرمانشاه_ایران
حمل و نگهداری پنج کیلو و هفتصدو پنجاه گرم هرویین

لازم به ذکر است احکام اجرا شده به تایید مقامات ذیصلاح قانونی رسیده و درخواست عفو نامبردگان طی دو مرحله در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مردود اعلام شد.

Share