تذکر کتبی هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد گیلان به یک موسسه خیریه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از تذکر کتبی به یک موسسه خیریه استان از سوی هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد گیلان خبر داد. یونس رنجکش گفت: این تذکر کتبی در ادامه تذکرات شفاهی به این موسسه به دلیل عدم رعایت ضوابط فعالیت در حوزه […]

۷ce5yktk
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از تذکر کتبی به یک موسسه خیریه استان از سوی هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد گیلان خبر داد.
یونس رنجکش گفت: این تذکر کتبی در ادامه تذکرات شفاهی به این موسسه به دلیل عدم رعایت ضوابط فعالیت در حوزه تعریف شده و همچنین استفاده از شیوه های نامتعارف در خصوص جمع آوری کمک های مردمی صادر شده است.
وی اضافه کرد: هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد گیلان ضمن آنکه وظیفه خود را در راستای صیانت از این سازمان ها قرار داده است با هرگونه فعالیت های خارج از عرف و ضوابط نیز در راستای حفظ حقوق شهروندان برخورد خواهد کرد.
وی یادآور شد: در جلسات گذشته این هیأت نیز یک موسسه خیریه تعلیق فعالیت شده بود.
دبیر هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد گیلان یادآور شد: خوشبختانه در استان گیلان تشکل های مردم نهاد بسیار خوب و همراهی وجود دارند که براساس شرح وظایف تعریف شده در اساسنامه فعالیت می کنند و در اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان هم در یک تعامل خوب و منطقی از حرکت های ارزشمند آنان در فعالیت های اجتماعی حمایت می شود.
وی افزود: سازمان های مردم نهاد سرمایه های اجتماعی جامعه هستند و تلاش بر این است تا از این سرمایه ها صیانت شده و بتوانیم از خدمات آنان بهره گیری مناسب داشته باشیم.
رنجکش گفت: در جلسه اخیر هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد بر ضرورت آموزش این تشکل ها در زمینه های مختلف و همچنین استفاده از ظرفیت آنان در کارگروه های تخصصی تأکید شده است.
وی ضمن تشکر از سازمانهای مردم نهاد استان خواستار رعایت ضوابط فعالیت و پرهیز از آغشته شدن مرز فعالیت های اجتماعی با حوزه های اقتصادی و سیاسی توسط این نهادهای مردمی شد.
وی افزود: این حساسیت ها به دلیل پیشگیری از بروز در اعتمادسازی عمومی در جامعه می باشد.

Share