مرکز تحقیقات بین المللی فناوری های نوین پزشکی ایجاد می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور سمیعی در سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران توسط دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و پرفسور مجید سمیعی رئیس موسسه علوم اعصاب هانوفر آلمان به امضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر علوم و پروفسور سمیعی تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی امضا کردند
_MG_0115تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور سمیعی در سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران توسط دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و پرفسور مجید سمیعی رئیس موسسه علوم اعصاب هانوفر آلمان به امضا رسید.
روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد:بستر سازی برای همکاری بین متخصصان ایرانی و خارجی از جمله آلمان و تقویت و توسعه همکاریها با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و روز آمد در اجرای طرح های فناوری، پژوهشی ، مطالعاتی ، توسعه ای و کاربردی و تربیت محققان صاحبنظر در عرصه بین المللی در حوزه علوم پزشکی و زیستی از اهداف این تفاهم نامه است که با تلفیق علوم مهندسی، طبیعی ، ریاضی و فناوری اطلاعات محقق خواهد شد.دیارمیرزا
در این تفاهم نامه تاکید شده است : فعالیت های این مرکز باید به گونه ای برنامه ریزی و جهت گیری شود که در ۱۰ سال پس از تاسیس جزء مرکز تحقیقاتی بین المللی صاحب نام در عرصه فناوری های زیست پزشکی باشد .

Share