حقوق معلمان ابتدایی ۲۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد فاضل، مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلمان ابتدایی تحقق یافت؟»، اظهار داشت: بله، این افزایش حقوق مربوط به آموزگاران مقطع ابتدایی است و تحقق یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد فاضل، مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلمان ابتدایی تحقق یافت؟»، اظهار داشت: بله، این افزایش حقوق مربوط به آموزگاران مقطع ابتدایی است و تحقق یافته است.

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورشفاضل افزود: این افزایش حقوق از پایان ماه جاری در حقوق آموزگاران مقطع ابتدایی نمایان خواهد شد.

مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش تصریح کرد: سیاست وزارت آموزش و پرورش این نیست که اینگونه مسائل را خبری کند و به همین دلیل به دنبال اعلام این مطالب نیست؛ اما فرهنگیان بدانند آموزش و پرورش در تمام موارد به دنبال استیفای حقوق معلمان است.

/فارس

Share