فرزند بنیانگذار ارتش آزاد سوریه کشته شد

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا فرزند ریاض الاسعد بنیانگذار ارتش آزاد کشته شد . محمد الاسعد که در یکی از گردانهای وابسته به گروه تروریستی ارتش آزاد در شهر حلب مشغول به مبارزه بود ؛ جمعه ی گذشته در نبردهای حلب کشته شد . فرزند دیگر الاسعد نیز در گذشته در […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری دیار میرزا فرزند ریاض الاسعد بنیانگذار ارتش آزاد کشته شد . محمد الاسعد که در یکی از گردانهای وابسته به گروه تروریستی ارتش آزاد در شهر حلب مشغول به مبارزه بود ؛ جمعه ی گذشته در نبردهای حلب کشته شد .

فرزند دیگر الاسعد نیز در گذشته در حین درگیریها به هلاکت رسیده بود .

لازم به ذکر ریاض الاسعد هم اکنون در ترکیه به سر میبرد

وی سال گذشته پس از سو قصدی که در شهر المیادین به جان وی شد به طرز بی سابقه ای از مرگ نجات یافت و برای درمان به ترکیه و پس از مداوا در کشور ترکیه ماند .

B4uV-2pCUAA5E_1

B4rc-CxCEAEvRrv

 

Share