تصاویر منتشر نشده از امام موسی صدر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مشرق, آنچه پیش روی دارید تصاویری است عمدتا نادیده از امام موسی صدر که بخش مهم آن از آرشیو شخصی آقای دکتر سید صادق طباطبایی انتخاب شده است. این یادگارهای ارجمند را به مناسبت سالروز ربوده شدن امام صدر،به شما تقدیم می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مشرق, آنچه پیش روی دارید تصاویری است عمدتا نادیده از امام موسی صدر که بخش مهم آن از آرشیو شخصی آقای دکتر سید صادق طباطبایی انتخاب شده است. این یادگارهای ارجمند را به مناسبت سالروز ربوده شدن امام صدر،به شما تقدیم می‌کنیم.

امام موسی صدر درکنار تنی چند از شخصیت‌های دینی سوریه

امام موسی صدر درکنار تنی چند از شخصیت‌های دینی سوریه

امام موسی صدر در کنار اعضای خانواده در یک گردش خانوادگی

امام موسی صدر در کنار اعضای خانواده در یک گردش خانوادگی

امام موسی صدر در کنار دکتر صادق طباطبایی و برخی دیگر از دوستان در بوخوم آلمان

امام موسی صدر در کنار دکتر صادق طباطبایی و برخی دیگر از دوستان در بوخوم آلمان

امام موسی صدر در کنار دکتر صادق طباطبایی و برخی دیگر از دوستان در بوخوم آلمان

امام موسی صدر در کنار دکتر صادق طباطبایی و برخی دیگر از دوستان در بوخوم آلمان

امام موسی صدر در دیدار با برخی از بانوان در مسجد عاملیه بیروت

امام موسی صدر در دیدار با برخی از بانوان در مسجد عاملیه بیروت

امام موسی صدر در کنار آیت الله سلطانی طباطبایی و برخی اعضای خانواده خویش دربیروت

امام موسی صدر در کنار آیت الله سلطانی طباطبایی و برخی اعضای خانواده خویش دربیروت

resized_701300_571 resized_701301_118 resized_701304_767

امام موسی صدر در دیدار با آیات و حجج اسلام محمدی عراقی، غلامرضا گلسرخی و عبدالامیر قبلان

امام موسی صدر در دیدار با آیات و حجج اسلام محمدی عراقی، غلامرضا گلسرخی و عبدالامیر قبلان

امام موسی صدر در دیدار با آیات و حجج اسلام سید رضا صدر، محمدی عراقی، غلامرضا گلسرخی و عبدالامیر قبلان

امام موسی صدر در دیدار با آیات و حجج اسلام سید رضا صدر، محمدی عراقی، غلامرضا گلسرخی و عبدالامیر قبلان

از آخرین تصاویر امام موسی صدر در کنار مرحوم علی حجتی کرمانی و سید صادق طباطبایی

از آخرین تصاویر امام موسی صدر در کنار مرحوم علی حجتی کرمانی و سید صادق طباطبایی

بانو رباب صدر؛ خواهر امام موسی صدر در سفر به ایران پس از انقلاب

بانو رباب صدر؛ خواهر امام موسی صدر در سفر به ایران پس از انقلاب

بانو حورا صدر؛ فرزند امام موسی صدر درسفر به ایران پس از انقلاب

بانو حورا صدر؛ فرزند امام موسی صدر درسفر به ایران پس از انقلاب

امام موسی صدر در کنار برخی یاران و اطرافیانش درپاریس

امام موسی صدر در کنار برخی یاران و اطرافیانش درپاریس

Share