تصاویری تلخ و دردناک از تولد نوزاد معتاد در کنار اتوبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نوزادی معتاد به هروئین از پدر و مادر معتاد به هروئین حدود یک ماه قبل بدلیل فقر مالی و بی خانمانی پدر و مادر کنار یکی از اتوبانهای تهران چشم به جهان گشود. این نوزاد هویت حقوقی ندارد و همچنان بلا تکلیف روزگار سپری می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نوزادی معتاد به هروئین از پدر و مادر معتاد به هروئین حدود یک ماه قبل بدلیل فقر مالی و بی خانمانی پدر و مادر کنار یکی از اتوبانهای تهران چشم به جهان گشود. این نوزاد هویت حقوقی ندارد و همچنان بلا تکلیف روزگار سپری می کند.
IMG21054364 IMG21054393 IMG21054485 IMG21054657 IMG21401602

Share