کاهش ساعت کار باتوجه به قانون مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که کاهش ساعت کار کارکنان دولت، با توجه به مفاد ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که کاهش ساعت کار کارکنان دولت، با توجه به مفاد ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد.
روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن اعلام مطب فوق آورده است:

barnameheader01Lظاهراˈ از سخنان رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چنین استنباطی ایجاد شده است که امکان کاهش ساعت کار کارکنان دولت وجود دارد ولی دولت از این امکان استفاده نمی کند، حال آنکه مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کار کارکنان دولت (۴۴) ساعت در هفته است که طبق تبصره (۳) این ماده باید در شش روز هفته تنظیم شود و دستگاههای اجرایی می توانند با توجه به شرایط جغرافیایی، منطقه ای و فصلی ساعت کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجدداˈ تاکید نمود تصمیم دولت دقیقاˈ براساس مفاد ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است و با توجه به اینکه(۴۴) ساعت مورد نظر این ماده در پنج روز هفته انجام می شود امکان کاهش آن وجود ندارد.

 

Share