سوال دو نماینده از وزیر ارتباطات به دلیل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پایان جلسه‌ی علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس سوال از وزرای اقتصاد و ارتباطات اعلام وصول شد. به نقل از ایسنا، سوال ملی سید مسعود میر کاظمی نماینده تهران، از وزیر اقتصاد در مورد علت بی‌انضباطی‌های مالی اخیر و سوال سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر اقتصاد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پایان جلسه‌ی علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس سوال از وزرای اقتصاد و ارتباطات اعلام وصول شد.

به نقل از ایسنا، سوال ملی سید مسعود میر کاظمی نماینده تهران، از وزیر اقتصاد در مورد علت بی‌انضباطی‌های مالی اخیر و سوال سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر اقتصاد در مورد دلیل عدم اهتمام این وزارت خانه‌ در تقدیم لایحه اصلاح قانون نظام بانکی نیز اعلام وصول شد.

سوال نصرالله پژمان‌فر و مرتضی آقاتهرانی نمایندگان مشهد و تهران از وزیر ارتباطات درمورد دلیل توسعه شبکه‌ی و پهنای باند اینترنت بدون پیوست فرهنگی نیز از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.

Share