دبیر کمسیون تحول اداری فرودگاه سردار جنگل رشت منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر کل فرودگاه گیلان طی ابلاغی، سید محمد یزدانی کارشناس مسئول آموزش مراقبت پرواز این اداره کل را با حفظ سمت به عنوان دبیر کمسیون تحول اداری فرودگاه سردار جنگل رشت منصوب کرد. به  نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان، در ابلاغ مهندس فتاح رضوانی مدیر کل […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر کل فرودگاه گیلان طی ابلاغی، سید محمد یزدانی کارشناس مسئول آموزش مراقبت پرواز این اداره کل را با حفظ سمت به عنوان دبیر کمسیون تحول اداری فرودگاه سردار جنگل رشت منصوب کرد.
forodgah rasht 3به  نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان، در ابلاغ مهندس فتاح رضوانی مدیر کل فرودگاه گیلان خطاب به سید محمد یزدانی آمده است:با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و نقش و تاثیر آن در ابعاد مختلف اداری، استفاده بهینه از توانمندیهای منابع انسانی و امکانات موجود، ارتقاء توان دستیابی به اهداف تعیین شده و در نهایت ضمن بهره گیری از فضای همکاری، صمیمیت و توان برنامه ریزی و نیز پیشبرد امور به نحو شایسته نسبت به رفع کمبود با پیگیری و همیاری مستمر با کارگروه تحول اداری و هماهنگی لازم اقدام گردد.

Share